Wyszukiwarka

Podręczniki Prawa: Podręczniki prawa konstytucyjnego

Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Jakubowski Wojciech, Słomka Tomasz
Oddawana do rąk Czytelnika książka ma ambicję wpisania się w nurt wydawnictw syntetyzujących i porządkujących deskrypcję i eksplanację polskich przemian ustrojowych ostatnich dwóch dekad. Tych na księgarskim rynku nie brakuje. Transformacja ustrojowa (czy też szerzej - systemowa), to popularna...
cena 57,47 zł 
Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce
Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce
Wyrażone w Konstytucji RP z 1997 r. i w niemieckiej ustawie zasadniczej z 1949 r. podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego są bardzo zbliżone. Widoczne są jednak także znaczące różnice: ustrojodawca niemiecki zrezygnował ze statuowania w ustawie zasadniczej skonkretyzowanych...
cena 47,40 zł 
Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym
Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym
Marcin Stębelski
Wydanie: pierwsze Książka prezentuje teoretyczną analizę działalności kontrolnej Sejmu widzianą w perspektywie ustrojowych uwarunkowań, w jakich jest ona sprawowana. Celem rozważań jest wyjaśnienie charakteru kontroli realizowanej przez organ przedstawicielski, wskazanie zakresu tej kontroli...
cena 55,60 zł 
Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć
Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć
Przedstawiany Czytelnikowi Leksykon prawa konstytucyjnego powinien stanowić pomocniczą i uzupełniającą lekturę dla osób gruntownie już zapoznających się z prawem konstytucyjnym, albo też lekturę wstępną i wprowadzającą dla tych, którzy dopiero rozpoczynają zgłębianie tej dyscypliny...
cena 86,69 zł 
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych
Michalak Bartłomiej, Sokala Andrzej, Uziębło Piotr
Leksykon w sposób słownikowo-encyklopedyczny omawia wszystkie podstawowe terminy z zakresu prawa wyborczego i referendalnego oraz teorii systemów wyborczych - tak ważne w funkcjonowaniu współczesnych państw demokratycznych. Alfabetyczny układ ponad 400 haseł oraz rozbudowany system wewnętrznych...
cena 114,68 zł 
Małe konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992
Małe konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992
Marek Zubik, Robert Jastrzębski
cena 49,00 zł 
Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.
Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.
Anna Chorążewska
Wydanie: pierwsze Celem monografii jest rekonstrukcja instytucjonalnego modelu współczesnej polskiej prezydentury i jej praktyki ustrojowej. Autorka swój wywód na ten temat prowadzi przez pryzmat pierwszej prezydentury realizowanej na podstawie wzorca normatywnego zawartego w Konstytucji RP z 1997...
cena 44,20 zł 
Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich
Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich
Sabina Grabowska
Będzie ona [książka] sporą nowością w literaturze prawa konstytucyjnego w Polsce ze względu na całościowe ujęcie tytułowej problematyki [...] oraz formę i styl prezentacji. Zgodnie ze swym tytułem książka ma charakter studium prawno-dogmatycznego, ale pewne problemy teoretyczne są poruszone...
cena 40,73 zł 
< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna strona >
Książki prawnicze pl | Podręczniki prawa konstytucyjnego | Prawo w Unii Europejskiej