Wyszukiwarka

Podręczniki Prawa: Podręczniki prawa konstytucyjnego

Konstytucyjne Determinanty Funkcjonowania Mechanizmów Korekcyjno-wyrównawczych W Systemie Doc
Konstytucyjne Determinanty Funkcjonowania Mechanizmów Korekcyjno-wyrównawczych W Systemie Doc
Opracowanie zbiorowe
Książka omawia wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej granice dopuszczalności funkcjonowania w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego instytucji korekcyjno-wyrównawczej, przyjmującej normatywną postać wpłat na część równoważącą (regionalną) subwencji ogólnej...
cena 57,80 zł 
Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Jakubowski Wojciech, Słomka Tomasz
Oddawana do rąk Czytelnika książka ma ambicję wpisania się w nurt wydawnictw syntetyzujących i porządkujących deskrypcję i eksplanację polskich przemian ustrojowych ostatnich dwóch dekad. Tych na księgarskim rynku nie brakuje. Transformacja ustrojowa (czy też szerzej - systemowa), to popularna...
cena 57,47 zł 
Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce
Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce
Wyrażone w Konstytucji RP z 1997 r. i w niemieckiej ustawie zasadniczej z 1949 r. podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego są bardzo zbliżone. Widoczne są jednak także znaczące różnice: ustrojodawca niemiecki zrezygnował ze statuowania w ustawie zasadniczej skonkretyzowanych...
cena 39,38 zł 
Konstytucyjny system organów państwowych
Konstytucyjny system organów państwowych
Winczorek Piotr
Piotr Winczorek, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, jest specjalistą z zakresu nauki o państwie i prawa konstytucyjnego. Opublikował miedzy innymi następujące książki: Rola i miejsce Stronnictwa Demokratycznego w strukturze...
cena 28,55 zł 
Kontrola konstytucyjności prawa Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne Komentarz praktyczny
Kontrola konstytucyjności prawa Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne Komentarz praktyczny
Bosek Leszek, Wild Mikołaj
W książce Kontrola konstytucyjności prawa zostały systematycznie i wszechstronnie omówione zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne sądowej kontroli konstytucyjności prawa, o bezpośredniej doniosłości dla praktyki prawniczej. Jest to pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku...
cena 177,10 zł 
Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym
Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym
Marcin Stębelski
Wydanie: pierwsze Książka prezentuje teoretyczną analizę działalności kontrolnej Sejmu widzianą w perspektywie ustrojowych uwarunkowań, w jakich jest ona sprawowana. Celem rozważań jest wyjaśnienie charakteru kontroli realizowanej przez organ przedstawicielski, wskazanie zakresu tej kontroli...
cena 47,79 zł 
Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć
Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć
Przedstawiany Czytelnikowi Leksykon prawa konstytucyjnego powinien stanowić pomocniczą i uzupełniającą lekturę dla osób gruntownie już zapoznających się z prawem konstytucyjnym, albo też lekturę wstępną i wprowadzającą dla tych, którzy dopiero rozpoczynają zgłębianie tej dyscypliny...
cena 86,69 zł 
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych
Michalak Bartłomiej, Sokala Andrzej, Uziębło Piotr
Leksykon w sposób słownikowo-encyklopedyczny omawia wszystkie podstawowe terminy z zakresu prawa wyborczego i referendalnego oraz teorii systemów wyborczych - tak ważne w funkcjonowaniu współczesnych państw demokratycznych. Alfabetyczny układ ponad 400 haseł oraz rozbudowany system wewnętrznych...
cena 114,70 zł 
< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna strona >
Książki prawnicze pl | Podręczniki prawa konstytucyjnego | Prawo w Unii Europejskiej