Wyszukiwarka

Podręczniki Prawa:

Kodeks wyborczy Komentarz
Kodeks wyborczy Komentarz
Banaszak Bogusław
Prezentowany Czytelnikom komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka dotyczy nowego uregulowania o charakterze kodeksowym w polskim systemie prawnym - Kodeksu wyborczego z 5.1.2011r., który zastąpił obowiązujące dotychczas trzy ordynacje wyborcze
cena 265,00 zł 
Kodeks wyborczy. Teksty ustaw
Kodeks wyborczy. Teksty ustaw
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Zbiór...
cena 8,70 zł 
Konstytucja 3 Maja 1791 (ustawa)
Konstytucja 3 Maja 1791 (ustawa)
Kancelaria Sejmu
cena 11,40 zł 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Banaszak Bogusław
Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji
cena 179,40 zł 
Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Jakubowski Wojciech, Słomka Tomasz
Oddawana do rąk Czytelnika książka ma ambicję wpisania się w nurt wydawnictw syntetyzujących i porządkujących deskrypcję i eksplanację polskich przemian ustrojowych ostatnich dwóch dekad. Tych na księgarskim rynku nie brakuje. Transformacja ustrojowa (czy też szerzej - systemowa), to popularna...
cena 52,50 zł 
Konstytucyjny system organów państwa
Konstytucyjny system organów państwa
Dudek Dariusz, Husak Zbigniew S., Kowalski Grzegorz
Książka zawiera szereg tabel i wykresów ilustrujących poszczególne rozważania, służących większej przejrzystości prezentacji poszczególnych rozwiązań przyjętych w konstytucyjnym systemie organów państwa, ułatwiających ich zrozumienie i zapamiętanie. Książka dotyczy jednego...
cena 52,50 zł 
Konstytucyjny system organów państwowych
Konstytucyjny system organów państwowych
Paździor Mariusz, Szmulik Bogumił
Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki konstytucyjnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w niej bowiem szczegółową charakterystykę nie tylko głównych organów władzy państwowej, ale wszystkich organów konstytucyjnych, w tym: - Najwyższej...
cena 52,50 zł 
Konstytucyjny system organów państwowych
Konstytucyjny system organów państwowych
Winczorek Piotr
Piotr Winczorek, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, jest specjalistą z zakresu nauki o państwie i prawa konstytucyjnego. Opublikował miedzy innymi następujące książki: Rola i miejsce Stronnictwa Demokratycznego w strukturze...
cena 27,60 zł 
< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna strona >
Książki prawnicze pl | | Prawo w Unii Europejskiej