Wyszukiwarka

Podręczniki Prawa:

Konstytucja 3 Maja 1791 (ustawa)
Konstytucja 3 Maja 1791 (ustawa)
Kancelaria Sejmu
cena 13,00 zł 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Banaszak Bogusław
Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji
cena 179,40 zł 
Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Jakubowski Wojciech, Słomka Tomasz
Oddawana do rąk Czytelnika książka ma ambicję wpisania się w nurt wydawnictw syntetyzujących i porządkujących deskrypcję i eksplanację polskich przemian ustrojowych ostatnich dwóch dekad. Tych na księgarskim rynku nie brakuje. Transformacja ustrojowa (czy też szerzej - systemowa), to popularna...
cena 52,50 zł 
Konstytucyjny system organów państwa
Konstytucyjny system organów państwa
Dudek Dariusz, Husak Zbigniew S., Kowalski Grzegorz
Książka zawiera szereg tabel i wykresów ilustrujących poszczególne rozważania, służących większej przejrzystości prezentacji poszczególnych rozwiązań przyjętych w konstytucyjnym systemie organów państwa, ułatwiających ich zrozumienie i zapamiętanie. Książka dotyczy jednego...
cena 52,50 zł 
Konstytucyjny system organów państwowych
Konstytucyjny system organów państwowych
Paździor Mariusz, Szmulik Bogumił
Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki konstytucyjnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w niej bowiem szczegółową charakterystykę nie tylko głównych organów władzy państwowej, ale wszystkich organów konstytucyjnych, w tym: - Najwyższej...
cena 52,50 zł 
Konstytucyjny system władz publicznych
Konstytucyjny system władz publicznych
Adamczyk Andrzej, Chlipała Monika, Chmielnicki Paweł
Konstytucyjny system władz publicznych to publikacja dotycząca ustroju władz publicznych w Polsce. Odwołuje się do wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa o ustroju organów ochrony prawnej, a także historii państwa i prawa. W książce omówiono m.in. funkcje Sejmu...
cena 57,90 zł 
Kontrola konstytucyjności prawa Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne Komentarz praktyczny
Kontrola konstytucyjności prawa Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne Komentarz praktyczny
Bosek Leszek, Wild Mikołaj
W książce Kontrola konstytucyjności prawa zostały systematycznie i wszechstronnie omówione zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne sądowej kontroli konstytucyjności prawa, o bezpośredniej doniosłości dla praktyki prawniczej. Jest to pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku...
cena 177,10 zł 
Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym
Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym
Marcin Stębelski
Wydanie: pierwsze Książka prezentuje teoretyczną analizę działalności kontrolnej Sejmu widzianą w perspektywie ustrojowych uwarunkowań, w jakich jest ona sprawowana. Celem rozważań jest wyjaśnienie charakteru kontroli realizowanej przez organ przedstawicielski, wskazanie zakresu tej kontroli...
cena 43,70 zł 
< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna strona >
Książki prawnicze pl | | Prawo w Unii Europejskiej